Posts Tagged ‘බොරු ඔටු වචන’

Get this post in PDF
(Google Chrome users may need to download and read the PDF, online PDF reading is not clean for them)

Jummah ( “Friday prayer”)  Schedule : 16th September 2011

හොඳට ගැනල බලපල්ලා, කොළඹ සිටි ලිමිට් එකේ විතරක්  අද අපි ජිහාඩ් මීටිං 15 ක් තියනව. ලංකාව පුරා නම් දස දහස් ගානක්  ජිහාඩ් මීටිං. ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ නම් මේ හැම මීටිමක්ම රජයෙන් ඔත්තු බලනව, මොකද ත්‍රස්තවාදයේ උල්පත තමයි මේ. ඒ විධියට මෙහෙත් කලා නම් අපිට රාමසාන් මාසෙ ග්‍රීස් යක්කු මවල, මිනී මරල පින් රැස් කරගන්න බැරි වෙනව. හොඳ වෙලාවට මෙහෙ මී හරක් කෆීර්ල අපිට ඕනෙම තැනක මීට්ං දාගෙන උන්වම විනාශ කරන්න ප්ලෑන් හිතේ හැටියට ගහගන්න දීල උන් උන්ගේ වැඩ කරගන්නව.

අපි සාමයේ ආගම කියල මාකට් කල පලියට එහෙම වෙන්නම ඕනෙද? අනේ මෙහෙමත් ගොන්නු.

මේ හැම නමටම මුලින් Ash-Sheikh කියල තිබ්බට හොල්මන් වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ මාන්නක්කාර පකයි හිතන් ඉන්නේ උන් සෞදියේ රාජකීය පවුලට විතරක් දෙවෙනි කියල. අනේ පව්. මුන් එකෙක් හරි සෞදියට ගියොත්, මුන්ට තියෙන කැත කලු හම නිසා, එකම එක ජොබ් එකයි උන් දෙන්නෙ. ටොයිලට් වොෂිං. සෞදියේ උන්ට සුදු හම කියන්නේ පුදුම ජාතිවාදී අයිතිවාසිකමක්.

http://en.wikipedia.org/wiki/Al_ash-Sheikh

The Al ash-Sheikh[note 1] (also transliterated in a number of other ways, including Al ash-Shaykh, Al ash-Shaikh, Al al-Shaykh, or Al-Shaykh[note 2]) is Saudi Arabia‘s leading religious family. They are the descendants of Muhammad ibn Abd al-Wahhab, the 18th century founder of the Wahhabi form of Sunni Islam which is today dominant in Saudi Arabia. Within Saudi Arabia, the family is second in prestige only to the Saudi royal family, the Al Saud, with whom they formed a power-sharing arrangement nearly 300 years ago. The arrangement, which persists to this day, is based on the Al Saud maintaining the Al ash-Sheikh’s authority in religious matters and the Al ash-Sheikh supporting the Al Saud’s political authority.

අනික බලන්න එපැයි මුන්ගෙ අවු 300 පරණ අත යට ඩීල් එක, රජ පවුලත් එක්ක. තෝ මගෙ පිට කහපන් මං තොගෙ කහන්නම් කියන එකනෙ මේ ඩීල් එක. එතකොට උන් දෙගොල්ලොම ගොඩ. අපි තමයි ඔටුවො. අනේ මග කට. Jummah Masjid කිය කිය හැම තැනම දාල තියෙන්නෙ මේ පඩ ෂෝ එකටනෙ, කෆීර්ල දැක්කට නිකන් මේ මොකක්ද කියල හිතා ගන්න බැරි වෙන්න.  Jummah =ප්‍රේයාස් Masjid = මොස්ක්, ඕකට නිකන් පුක ඉරාගෙන බොරු නම් දාගන්න ඕනෙද? මෙන්න මෙව්ව තමයි මට අල්ලන්නෙ නැත්තෙ.

  Name Area  Place
001  Ash-Sheikh (මාන්නක්කාර පකා)  Yoosuf Mufti ( Bin Noori ) Madawala Town Jummah Masjid (Town මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
002  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) M.J.Abdul Khaliq ( Dewbandy ) Dehiwala Waidya Road Jummah Masjid (Waidya Roadමොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
003  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) A.B.M.Kaleel ( Bahji ) Arighamam Masjidul Akbar Jummah Masjid(Masjidul Akbar මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
004  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Murshid Mulaffer ( Humaidy ) Colombo – 04 Jummah Masjid(මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
005  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Zawahir ( Hashami ) Beruwala Mahagoda Jummah Masjid(Mahagoda මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
006  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Suhaib ( Deeni ) Colombo – 04 Nimal Road Jummah masjid(Nimal Road මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
007  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Abdul Rahman Hafiz Mathara Marakaz Jummah Masjid(Marakaz මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
008  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Raamiz Razeen ( Kashify ) Colombo – 03 Jummah Masjid(මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
009  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Zahran Hassan  Colombo – 05  Jawatte Jummah Masjid(මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
010  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Arkam Nooramith ( Rashady )  Wellampitty – Pollwatte Masjdun Noor Jummah Masjid(Jawatte  මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
011  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Rameez ( Deeni ) Wattala Rosevilla Garden JummahMasjid (Rosevilla Garden මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
012  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Hassan Riyas ( Abasi ) Colombo – 06 – Kirulopana Masjitd Ut Thaqwa Jummah Masjid(Masjitd Ut Thaqwaමොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද? මුන් මේ Ut දාගෙන තියෙන්නෙ At කියන එකට)
013 Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) K.M.M.Mukshith Ahamed Rajagiriya Nooraniya Jummah Masjid(Nooraniya මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
014  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) S.H.M.Faleel (Naleemi) Colombo – 12 Rahmaniya Jummah Masjid(Rahmaniya මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
015 Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) N.M.M.Nizar ( Falahi ) Hapugasthalawa  Masjidun Noor Jummah Masjid(Masjidun Noor මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
016  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) M.A.M.Azwar ( Hakkani ) Colombo – 02 Wekanda Jummah Masjid(Wekanda මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
017  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) M.A.Nasir  Welambada Masjidul Hidaya Jummah Masjid(Masjidul Hidaya මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
018 Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Iliyas ( Bin Noori ) Colombo – 09  Minnan Jummah Masjid(Minnan මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
019  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) A.W.M.Zakir ( Furqani ) Malwana Masjidun Saliheen Jummah Masjid(Masjidun Saliheen මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
020  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) A.R.Fawzoon ( Hashimi ) Japan  Nagoya Port Jummah Masjid(Nagoya Port මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
021  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Iflal ( Bari ) Colombo -12  Colombo Grand Jummah Masjid(Colombo Grand මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
022 Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා)A.R.Raheem ( Bin Noori ) Wellampitty – Zaras Garden Darus Salaam Jummah Msjid(Darus Salaam මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
023 Ash-Sheikh Hilmy(මාන්නක්කාර පකා) ( Bin Noori ) Dehiwala Junction jummah Masjid(Junction මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
024 Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Murshid Dehiwala Muhiyadeen jummah Masjid(Muhiyadeen මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
025  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Abdullah Faiz ( Rashady )  Vauniya Bazar Jummah Masjid(Bazar මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)
026  Ash-Sheikh(මාන්නක්කාර පකා) Hussain Soragoda Jummah Masjid(Jummah මොස්ක් කිව්වොත් හෙන ගහනවද?)

දැක්කනේ..මේ ඔක්කොම නිකම්ම නිකම් බොරු ඔටු වචන ටිකක් විතරයි, ගත යුතු කිසිම දෙයක් මේවල නැහැ. කෆීර්ලට තියෙන එකම දේ තමයි පුළුවන් තරම් අපේ උන් කථා වෙන්නෙ මොනවද කියල පුළුවන්නම් හොයල බලන එකයි. නැත්නම් ඉතින් අපේ උන් කඩුව උස්සන් එද්දි බෙල්ල දීල නිකන් ඉන්නත් පුළුවන්. හරි ලේසියි.