Archive for the ‘අනවසර ඉස්ලාම් පල්ලි ත්‍රස්ථවාදය’ Category

මේ තියෙන්නෙ අපෙ ජිහාඩ් එකෙක්ගෙ පොර ටොක්ස්. හම්බ දේශපළුවන්ට බැට්න් එක ගන්න කියල කථා කරනව. තව හම්බයෙක්ට මල පැනල තියෙනව ඌ බල්ල වගේ වැටිල ඉන්න මේ රටේ ජනාධිපතිට කටාර් වල සැලකිලි ලැබිච්ච එකට. ඒ ගඳ හම්බයගෙ හිතේ කටාර් කියන්නෙ උගෙ උපන් රට කියල.

 

MOB ATTACK MADRASAH IN COLOMBO- URGENT ACTION NEEDED BY ALL PARTIES

Tuesday, 29 May, 2012 5:26 AM
From:
“Zahir Ahmed” <Zahir.Ahmed@hilton.com>
To:
“Seyed Moulana” <moulanash@gmail.com>, “mohammed rasooldeen” <mrasooldeen@yahoo.com>, “ameen@sundaytimes.wnl.lk” <ameen@sundaytimes.wnl.lk>, “Latheef Farook” <sanagency@yahoo.com>… more
Cc:
“AGA Barrie” <aga.barrie@yahoo.com>, “fazlis@gmail.com” <fazlis@gmail.com>

 

MOB ATTACK MADRASAH IN COLOMBO- URGENT ACTION NEEDED BY ALL PARTIES

 

Yes, this looks like there is a Master Plan behind all the attacks.

 

As per Br Eng Ismaeel Marikkar’s suggestion, our politicians have to take the BATON now and handle the matter, before it is too late and the matter gets out of hand.

 

This is one aspect and on the other hand our Scholars and Professionals too have to handle this Urgent matter very delicately without any prejudice and leaving aside any political affliations/sympathies.
AMZA

 

 

From: ismaeel marikar [mailto:engmarikar@yahoo.com]
Sent: Monday, May 28, 2012 7:02 PM
Subject: Fw: BUDDHIST MONKS AND MOB ATTACK MADRASAH IN COLOMBO

 

FIRST IT WAS ‘PURA,THEN DAMBULLA,NOW DEHIWELA.

WE MUSLIMS HAVE ACTED WITH RESTRAINT BUT FOR HOW LONG?

WE HAVE TO SEEK ADVICE OF SCHOLARS. WE NEED YOU PEOPLE TO HIGHLIGHT THIS BY FORWARDING TO ALL CONTACTS. THESE ARE NOT ISOLATED INCIDENTS, BUT A MASTER PLAN. WHILE THIS IS HAPPENING OUR MUSLIM POLITICIANS ARE DOING NOTHING.RIZWIE MUFTHI AND ACJU NOT WORTH TALKING ABOUT

WE WOULD LIKE YOUR COMMENTS AND ALSO GIVE PUBLICITY IN ARAB NEWS, SAUDI GAZETTE, AND KHALEEJ TIMES.

WHILE THIS IS HAPPENING OUR PRESIDENT IS BEING GIVEN RED CARPET TREATMENT IN QATAR.

 

—–
Subject: BUDDHIST MONKS AND MOB ATTACK MADRASAH IN COLOMBO

 

Buddhist Monks Want To Demolish A Muslim Community Building In Colombo

May 26, 2012

 

මගේ අන්තිම පොස්ට් එකට ආපු එළකිරි comment කවි සෙට් එකක්, යකා මල්ලිට උපහාරයක් වශයෙන් දාන්න හිතුනා. මෙහෙම කවියක් තියා අඩු තරමින් චිත්‍රයක් වත් නිර්මාණය කරන්න අපේ ලෙබ්බෙලා අසමත් නේ. ඉතින් ඉස්ලාම් අපිව හැඳි ගෑවියන් කියන කවි වුනත් වේලෙන මට නම් රසවත්.

නැමද තෙරුවන් මහත් බැතියෙන්, ලබා තෙදවත් පුණ්‍ය සද්   බල
පුද කළා පින් දෙවිවරුන් වෙත, සැදී පැහැදී රකින බොදු         බල
මකා දමනා ලෙසට යදිනෙමි, රුදුරු තිරිසන් විසැති සිත්          තුල
දඹුලු පුද බිම ඓතිහාසික, වනසමින් යන නොමිනිසුන්           කැල

නසා ඇත කූරගල සහමුලින් අද, දමා ඇත යන්නට           තහන්චී
දෙවනගලටත් හැරී ඇත දැන් තර්ජනය නම් නොමැත       පුංචී
දීඝවාපිය බලන් දෙවියනි ඉඩම් අල්ලා ගෙන                    පදිංචී
මෙවැනි දේ කල රුදුරු මිනිසුන් කරනු මැන ලෝකෙන්   තොලොන්චී

කන්න දුන් අත සපා කා අවසානයේ හිසටත්        උඩින්
ලෙලවමින් අසිපත් සමග රුදු, විදෙස් රටවල        අනුහසින්
තරම තේරුම් නොගත් සහ අති මානයෙන් යුත්   නොමිනිසුන්
හැර දමා රැක ගනු මැනේ ලක් මව අපේ සොඳ     මෑණියන්

සහන ශීලී ගුණෙන් පරිපුන් සිහල කම ඇති බොදුනු      මිනිසා
සිතා නිවටැයි කූට විලසින්, වනසමින් උන් උරුම         කෙළසා
සදා විසඳුම් ලබා දෙනු මැන රුදුරු යෝනක දනා          වනසා
කෑ ලෙසේ අත දමා මී වද ගස් මුදුන නැග රුදුරු           වලසා

කුඩා පිනි බිඳුවක් ලෙසින් නුඹ, සකල විශ්වයෙ     වැජඹෙනා
සිරිලක් මෑණි සදා අනුහස් ලබනෙමින් මෙත්        වඩමිනා
සිටින ලෙසටම ඉඩ ලබා දී බොදු උරුම රැක         ගනිමිනා
සදා දෙනු මැන, දැහැමි යුගයක් හැර දමා මිසදිටු    දනා

මරීනා රෙෆායි කියන්නේ ලංකා ජිහාඩ් කාරයන් කාගේත් සුන්දරී. නොමිලේ වුනත් මේ බැල්ලිව පාවිච්චි කරන්න ජිහාඩිකයන්ට පුළුවන්. අපේ ජිහාඩයට වැඩ වරදින හැම වෙලාවෙම දිය යටින් ගින්දර ගෙනියන්න මේ වේෂි ඉදිරිපත් වෙනව. මේ ඒ විදියට ලංකාව කන්න බලන NGO කාක්කන්ට සිය කකුල් දෙක පලල් කරල, අරින්න ඉඩ ලබා දීල, ලබා ගත්තු ප්‍රකාශෙ අපේ ඉස්ලාම් ෆෝරම් වලට විතරක් එවපු එක තමයි මේ.

කෆීර්ලට ඉතින් මේව දකින්න දෙන්න හොඳ නැහැ. මම මේ දාන්නෙ මගෙ සයිට් එකේ ෆෑන් ලෙබ්බෙලාට පමණයි. අනික් අය බලන්න එපා හොඳේ?

Fwd: NGO-MRG concerned about the attack and relocation of a mosque in Sri Lanka, calls on Sri Lankan government to take immediate action to protect religious freedoms. [1 Attachment]

Friday, 27 April, 2012 12:36 PM
From:
“Dr. Mareena Reffai” <Dr.Reffai@gmail.com>
To:
[Attachment(s)from Dr. Mareena Reffai included below]

———- Forwarded message ———-
From: Muslim Council <muslimcouncil.srilanka@gmail.com>
Date: Fri, Apr 27, 2012 at 12:16 PM
Subject: MRG concerned about the attack and relocation of a mosque in Sri Lanka, calls on Sri Lankan government to take immediate action to protect religious freedoms.
To:As Received, FYI,http://www.minorityrights.org/11324/minorities-in-the-news/mrg-concerned-about-the-attack-and-relocation-of-a-mosque-in-sri-lanka-calls-on-sri-lankan-government-to-take-immediate-action-to-protect-religious-freedoms.htmlMRG concerned about the attack and relocation of a mosque in Sri Lanka, calls on Sri Lankan government to take immediate action to protect religious freedoms.Minority Rights Group International said on Tuesday that it was deeply concerned about the attack on a mosque by Buddhist mobs in Dambulla, in north Central Sri Lanka, and the subsequent decision by the country’s government to relocate the mosque.

On Friday 20 April, 2012, a group of up to 2000 Sinhala Buddhists, including members of the clergy, protested outside and attacked the mosque in Dambulla. The protesters, carrying Buddhist flags, shouted slogans and demonstrated outside the mosque, disrupting traditional Friday afternoon prayers. Despite the police presence the protestors subsequently broke into the premises of the mosque and caused some damage to property, including a cupboard that houses copies of Islamic religious texts such as the Quran, MRG says.

According to MRG, a letter dated 22 April, 2012, from the office of the Prime Minister D.M. Jayaratne, orders the removal of the mosque from this area on the grounds that it is a Buddhist religious area. The letter asks for the mosque to be relocated to another area.

‘The Government of Sri Lanka should be protecting the right to religious freedom of all its people, including Muslims, rather than giving in to mob rule,’ Mark Lattimer, Executive Director of Minority Rights Group International says. The attack on the mosque and proposed relocation of it on the grounds that the area is sacred to the majority Sinhalese Buddhist community is in clear violation of international laws on minority rights and religious freedoms.

According to MRG research, the mosque was built in 1963; Buddhists in the area claim that the mosque was built on temple land, but Muslims say it was build on the location of a shrine of a Muslim religious leader, which has existed for over 100 years.

The letter from the Prime Minister’s office says that the decision was taken in consultation with Muslim political leaders. But Muslim leaders, quoted in the media, denied that they were consulted on the issue. After enquiring with local partners, MRG learnt that neither Muslim religious leaders nor the local community have been consulted. There are reports of attempts to also relocate a Hindu shrine from this same area.

MRG has for some time now warned that minority Tamils, Muslims and Christians are increasingly becoming targets of rising religious intolerance by some Sinhala Buddhist nationalist groups. This incident has not occurred in isolation. The following are a few examples from a list of incidents of recent attacks on places of religious worship highlighted in a statement by a group of concerned Sri Lankan citizens and civil society groups.

·                       In 2011, an Islamic sufi shrine was destroyed by a mob of people, including Buddhist monks, in the north central town of Anuradhapura.

 

·                       In Trincomalee, in Illangaithurai Muhathuwaram – renamed Lanka Patuna by the Sri Lankan government – a Hindu Shivan shrine was removed and a Buddhist statue was built in its place.

 

·                       In the southern town of Kalutara, in 2011, a group of people, including Buddhist monks,  attacked the four Square Gospel Church.

 

·                       In 2012, the Assembly of God church was attacked in Ambalangoda, which is also in southern Sri Lanka.

Sri Lanka has recently come under a lot of international criticism for its human rights record and treatment of minorities. As the recent UN Human Rights Council resolution and Sri Lanka’s own Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC) report recognise, the country is at a critical stage of reconciliation three years after the end of the armed conflict,’ Lattimer says.

‘ The government of Sri Lanka should take firm action to protect and promote the rights of all communities, not just that of the majority community. This is critical if there is to be proper reconciliation and long-term peace in the country.’

MRG calls on the Government of Sri Lanka to conduct a full, independent and impartial investigation into the attack on the mosque, immediately revoke the order to relocate the mosque, and facilitate discussions with Muslim and Buddhist political and religious leaders aimed at finding an amicable solution that is acceptable to both communities.

Dr.Reffai
__._,_.___

Attachment(s) from Dr. Mareena Reffai

ඉහත කාරණා සියල්ල කෆීර්ල ජනාධිපතිට යොමු කරන පෙත්සමක ඇතුලත් කරල තියෙනව නිසා අපේ රෙදි ගැලවෙන වැඩක් මේක කියල හමබයෝ කවද තේරුම් ගනීද දන්නේ නැහැ.

මේ දවස්වල අපේ ඉස්ලාම් කුමණ්ත්‍රණ වෙන්නේ මේ ආකාරයෙන් තමයි.  අපේ  පිටුවෙ තියෙනව අනික් ඒවා