Archive for the ‘young asia tv (Ya TV)’ Category

යා ටී.වී. හිමි අහමඩ් ලෙබ්බෙ ගැන මම කලින් කියල තියෙනවනෙ. බුවා ජිහාඩ් කුලප්පුවක් කරන්න මටත් ඉන්වයිට් කරල තිබ්බ. “අද” පත්තරේ කුඩු නිව්ස් එකේ කිසිම ජාතිවාදය්ක් මට නම් පේන්නෙ නැහැ. හැබැයි ඒකේ මොහොමඩ් නම දාල තියෙන නිසා අහමඩ් ලෙබ්බෙ ෆුල් ඔරොප්පු. මහ ජාතියට පොඩි හෝ ඉඟියක් යනවනෙ අපේ ඉස්ලාම් ගේම් කියල. ඕනම රටක් ඉස්ලාමෙට සරු බිමක් වෙන්න නම් අනික් ජාතීන් සියල්ලම නිදි කරන්ම ඉන්න ඕන. ඒක අපි ලෝකෙ පුරාම කරනව. මෙහෙ විතරක් නොකර හිටියොත් අපේ නබි නායක පාහරය අපායෙන් ඇවිත් අපේ බෙල්ල කපයි. ඒක නිසා අපි හරි බයයි.

මේ තියෙන්නෙ රට වනසන්න අපි ගේන කුඩු ගැන අද පත්තරේ තිබ්බ නිව්ස් එක හිල්මි ලෙබ්බෙ ස්කෑන් කරල එවල තිබ්බ විදියටම ඕන්.

Capture

මේ තියෙන්නෙ හිල්මි ලෙබ්බෙ කම්ප්ලේන් ෆොර්ම් එක පුරෝපු විස්තරත් එක්ක. උගෙ ලෑන්ඩ් ෆෝන්, සෙල් ෆෝන්, ඇඩ්‍රස් ඔක්කොම තියෙනව. රටට ආදරේ එකෙක් ඉන්නවනම් ඌව කොටු කරල බෑව්වත් මට නම් කමක් නැහැ. මූ එච්චරටම වදයක් දෙන්නෙ මට තේරුමක් නැති ජිහාඩ් කුලප්පු වලට.

compalinHilmy compalinHilmy2

මේවට පුක දෙන්න ගිහින් අන්තිමට ලෝකෙන්ම පුකේ ඇර ගත්තම කවුරුත් නැහැ.

 

Fwd: Fw: Azath [1 Attachment]

Thursday, 2 May, 2013 7:10 AM
From:
“Hilmy Ahamed” <hilmy@youngasia.tv>

 

To whom it may concern,

Attached is a copy of my affidavit filed in an appeal made on behalf of Mr. M Azath M Sally to the Supreme Court in Sri Lanka.

Azath was taken into custody under the PTA and the police stated that according to a news item Azath has addressed a meeting provoking Muslims to rise up, directed them to armed struggle and seek support for such activity in India.

This news item is inaccurate and a correction has been sent. However even the said news item has not indicated what the police interpreted.

This police action is a complete violation of the Commonwealth Charter.

Please intervene on behalf of this political prisoner.

Dr Vickramabahu Karunarathne     May 2, 2013

17 Barrack lane , Colombo 2

HilmyAhamedSigCard

Moulavi @ Munneswaram Kali Kovil

Sunday, 2 September, 2012 6:34 AM
From:
“Hilmy Ahamed” <hilmy@youngasia.tv>

Dear Sisters and Brothers in Islam.
 

It is indeed sad to see how some of our Moulavi’s behave on Community issues, We have had a Moulavi who joins inter religious groups against the animal sacrifice at the Munneswaram Kali Kovil and there is another who declares that he is willing to worship the President – Mahinda Rajapakshe. Isn’t there any authority who could reign in these Moulavi’s who are beginning to do anything for a photo opportunity with powerful personalities. Is the ACJU unable to take control of at least the religious leadership within our society?

 
Since of late,��the ACJU has been making huge strides in a progressive manner �with community issues. The Dambulla Mosque issues is one such incident where the ACJU handled well. �It is important for the community to empower the ACJU to issue necessary guidelines to our religious leadership at all levels on all aspects of religious and social issues. Otherwise the community will be forced to take actions against these rouge elements.
 
For example, this particular Moulavi who joined the protest against the Munneswaram Kali Kovil sacrifices has paved the way for the Buddhist to stop all our Uluhiya and all other Kurban. These will also be termed as religious sacrifices.
These are �important issues that needs to be discussed by the Community at both civil society and religious levels. A discussion on the Muslim fora could be a good beginning.
 
Salams
 
Hilmy Ahamed
මේකෙ තේරුම පස්සෙ දාන්නම්, ගොඩක් තියෙනව Islam කුණු

Marichchakatti

Wednesday, 5 September, 2012 12:31 AM
From:
“Hilmy Ahamed” <hilmy@youngasia.tv>

07 huts of returning Muslims and a community building have been burnt by an armed group in Marichchikatti  (Marraaikar Theevu a bordering village next to the first military check point as you enter the Mannar Puttalum road). It is believed that this was done to evict the families that were resettling very close to a navy base.
Hilmy Ahamed
සැබෑ තේරුම:
මරිච්චකට්ටුව දූෂණය කරන්න බලෙන් පදිංචියට ආ තම්බින්ගේ හට් 07ක් සන්නද්ධ කන්ඩායමක් විසින් ගිනි තබා ඇත. මන්නාරම් පුත්තලම් පාරේ පළමු නේවි බේස් එක ජිහාඩ් ජාවාරම් වලට මළ ඇණයක් බැවින් එය ඉවත්කර ගැනීමට අපේ තම්බින් විසින් මෙය කරඇති බව විශ්වාස කෙරේ