අබයා හා ඌරා විසින් වැනසූ මුල්ම ඉස්ලාම් මොස්ක් එක මහියංගනයේ – කැතයි හොඳේ?

Posted: ජූලි 19, 2013 in අන්තවාදී මුස්ලිම් සංවිධාන, අබයා හා ඌරුමස් වලින්ම ආපසු පහර කෑම, ඉස්ලාම් ඉල්ලං කෑම, මහියංගන මොස්ක්

අයියෝ මාතියා….ඉස්ලාම් කියන්නෙ කෆීර් මරන් කෑමට තමයිනේ?. ඒක ආගමක් විධියට ලෝකෙම පිළි අරන් ඉවරයි. එහෙම එකේ අපි නියම විධියට ආගම පිළිපදින එකට අපිට මෙහෙම කරන එක කැතයි මාතියා. අපේම අබයා ඇඳන් ඇවිත් අපිට ඌරු ඔලු දාල ගියාම කැතයි නේද? . මාෂා(ට ) අල්ලා(හු කන්න ) අපේ මවුලයට තාම ඇස් දැවිල්ලයි කියල ඌ මවුලකමින් අයින් වෙනවලු.

 

 

From: Egroup100 <egroup100@yahoo.com.au>

To:
Sent: Saturday, 13 July 2013 7:52 PM
Subject: SRILANKA MUSLIMS- Mosque attacked in Mahiyangana  
 

Some unknown people believed to be BBS Sinhala racists attacked the Mahiyangana Mosque last night (13 July 2013).

Surprisingly power was cut in this area and 6 masked people entered the masjid threw rocks and broke windows then entered into the masjid, they have left head of a pig and its meat inside the mosque to insult Muslim’s place of  worship. Trustee of the masjid Mr Seeni Muhmmad was too physically assaulted by chille powder.
A full investigation is demanded and people are keen to know actions to be taken by the government. Will the government again tell Muslims to be calm?
Sri Lankan government cannot continue to ignore BBS and other racist elements to continue their atrocities towards other minorities.

 

 

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )