අපේ Next Black Computers වසීම් ලෙබ්බෙගේ බොගසාන් සුභ පැතුම්!

Posted: ජූලි 18, 2013 in අන්තවාදී මුස්ලිම් සංවිධාන, මුස්ලිම් ව්‍යාපාර, Next BLACK Computers, Next BLACK Computers

For

Business OFFERS

Contact: Waseem Ahmed

Next BLACK Computers | Corporate Department

Email: waseem@next-black.com

 අනේ කෆීර්ලා වරෙල්ලා අපේ ශොප් එකටත්, තොපේ බුඩිස්ට් සල්ලි නැතුව අපිට තොපිව කුර්බාන් කරන්න අමාරුයි.

Ramadan2013

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )