මුස්ලිම් අයිතීන්ට හිකීමේ සංවිධානයේ CEO පුරප්පාඩුව, Ya-TV CEO ලෙබ්බේ හිල්මි අහමඩ් එවා ඇත. නූගත් තම්බි සහෝදරයිනී මේ ඔබේ වාරයයි

Posted: මාර්තු 22, 2013 in අන්තවාදී මුස්ලිම් සංවිධාන, ශ්‍රී ලංකා මුස්‌ලිම් කවුන්සිලය (මුස්ලිම් අයිතීන් වලට හිකීමේ හවුල)
ශ්‍රී ලංකා මුස්‌ලිම් කවුන්සිලේ (මුස්ලිම් අයිතීන් වලට හිකීමේ හවුල)  වැඩ දැන් තමයි එලියට එන්නෙ. මේ තියෙන්නෙ ඒක ෆෝම් කරද්දි ආපු e-mail එකක්. දැන් CEO වෙල ඉන්නෙ මුජිබර් රහමන් ලෙබ්බෙ. ඒක තමයි ඌ අද හැංගි හැංගි ප්‍රකාශ නිකුත් කලේ, ඉන්දියාවෙ දී හාමුදුරුවන්ට දෙමළු ගහපු එකට.
From:
“Hilmy Ahamed” <hilmy@youngasia.tv>

 

Bcc:

[Attachment(s) from Hilmy Ahamed included below]

Dear Sisters and Brothers

Please find herewith an advertisement for the position of the Chief Executive Officer for the MUSLIM COUNCIL OF SRI LANKA. Kindly forward this to anyone who may be interested in this challenging position.

Salaams

Vaccancy

Chief Executive Officer

Muslim Council of Sri Lanka

About the Organisation

 

Muslim Council of Sri Lanka (Muslim Council) is an organization networking with over fifty institutions island-wide. The focus of the organization is to address Muslim welfare and issues connected to the Muslim community in Sri Lanka.

Muslim Council since its inception during the Tsunami have been involved in disaster relief, supporting war victims, advocacy, lobbying on behalf of the Muslim community and representing the Muslim community at various levels with the government, diplomatic and at other levels.

To consolidate and further advance its activities Muslim Council wishes to engage a dynamic Chief Executive Officer to head the organization, urgently.

Key responsibilities

Embraces ostensibly all that of is of a CEO, including heading the organization under the Steering Committee headed by its President and in particular initiating project proposals and fund raising, implementing policies and projects, liaising and working with senior levels in the political, government/non-governmental, media and diplomatic on connected issues under the guidance of the Steering committee.

Qualifications, skills and work experience:

–        Post-graduate/recognized professional qualification

–        At least 5 years of similar or equivalent experience at senior level

–        Team player, proven track record, independent and result oriented

–        Deep awareness and understanding of Muslim and country issues

–        Experience of managing stakeholder relations, staff

–        Ability to develop proposals and secure funding independently

–        Language skills in the English and Sinhalese and preferably Tamil

–        Proven excellence in writing and editing skills

–        Strategic, analytical and problem-solving skills;

–        Excellent communication, networking and inter-personal skills.

The above position is based in Colombo but may involve travelling around the country and abroad.

Remuneration is negotiable.

Please  submit your CV to: The Muslim Council of Sri Lanka, No. 5 Manthri Place, Colombo 5 Or email:  nmameen08@gmail.com, askerkhan@gmail.com, akram@maxaire.net, hilmy@youngasia.tv by 15th March 2013

ප්‍රතිචාර

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )