මරණ පරීකෂණ එපා කියන ඉස්ලාම් මිනී කාක් සංගමය

Posted: සැප්තැම්බර් 6, 2012 in අන්තවාදී මුස්ලිම් සංවිධාන, LANKA MUSLIM FUNERAL ( Janaza) SERVICE SOCIETY

ඉස්ලාමය මනුෂ්‍යඝාතන කෙරේ කොච්චර පහසුකම් දීල තියෙනවද කියනවනම්, මැරුණ එකාට අසාධාරණයක් වුනාද කියන එක වැඩක් නැහැ. මිනිමරුව තම ආගමේ නම් ඌව ආරක්ෂා කරගන්න තමයි මේ මරණපරීක්ෂණ එපා කියන්නෙ. ඒකට අපේ හැත්ත සංගම් පවා හදාගෙන කෑ ගහන හැටි මරු නේද?

LANKA MUSLIM FUNERAL ( Janaza) SERVICE SOCIETY.

(National Council For Janaza Societies Of Sri lanka.)

Specially Authorized Society 

765/174,E,N.H.S., Bodhirajarama Mw., Maligawatte, Colombo – 10, Sri Lanka.

Hot Line:+94 (0)77- 1906339

Dear Brothers and Sisters in Islam,
Assalamu Alaikum Wr.Wb.!

ATTENTION PLEASE

WeLanka Muslim Funeral (Janaza)Service Society appointed Al- Haj.FaizMusthafa

(President Counsel) to appear on behalf of Muslims to Protest against the Post Mortem conducted  for mother who pass away at the time of delivery essentially request / send for Post Mortem.

Attorney at law, Al Haj.Faiz   Muthafa (President Counsel )in association with Sri Lanka Muslim Lawyers Association is in a Front.

We need your kind support toProtest and to Safe Guard Our Religious Rights in this regard.

Message sent to you By – Dr.M.M.M.Muzni- 077-1906339.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w