ඉස්ලාම් අපි සමඟ චැට් කරන්න කවුද ආස?

චැට් අඩවි වල ලව් ජිහාඩය තුලින් පිට ආගමික කෙල්ලන් දූෂණය කිරීමට පිවිසෙන තම්බ් අපිට සුදුසු යාඥා තොගයක් පහත දැක්වේ. මේවා කියවන තම්බින්ට හිතෙන් සියලු පාපයන් සිදුවී අපා ගාමී වන බැවින් එක දෙකක් දුටු පමණින් පලා යාම නියතයි. මෙම යාඥා එක බැගින් කොපි කර චැට් එකට දමා සැදැහැවත් අපේ වල් හම්බයන්ට පින් රැස් කර දෙමු! .

Ideal and Free Chat Site to Use No registration at all

http://www.kaputa.com/chat/chat.htm

(above super cool chat site allows multiple logins with same user name)

එසේ වල් චැට් සඳහා පිවිසෙන තම්බියාගේ නමින්ම අඩවියට ඇතුලු වී මේවා යැවීම ඉතාම ප්‍රථිඵල දායක බව අපගේ අඩවි ෆෑන්ලා විසින් දන්වා එවා ඇත. එසේ කල සෑම අවස්ථාවකම චැට් හම්බයා ක්ෂණිකව පලා ගිය බව උත්සාහ කල අය සියල්ල විසින් සහතික කර ඇත. ඔබත් අදම උත්සාහ කර දහසක් චැට් වීරයන් අතරට එක් වන්න

අත්දුටුවයි! සත්තයි!

NOTE: Please do not spam the chat. Use only one line at a time.

Main pillar in Islam is stay loyal to Allah and Muhammad by the expense of ones life, even a simple thought against Allah and Muhammad will give Muslim a Hell. You could feel what I say from the reactions to these prayers from Muslims

Let’s give fear and sure Hell to all hambayaa…make them read prayer lines against Allah and Mohammad

If they dare to stay, they will surely go to hell by reading these prayer lines

Do you know that our Islamic mandayaas dream to enter JENNAH after doing unimaginable bulk of sin entire life.

Can you believe each of us kill Cattle/goat/other animal every year? (Hajj shit) …2 million+ innocent lives a year (only from SL) taken by us..and then expect Jennah..

That is the fucking mad beauty of our Majestic Islam

Jesus….Fuck Islam for that…we can get no fun as Muslims in sex chat

All the manda hambayaas please stay and get your sure pass to HELL by reading what to come

Our hambayo would destroy their Jennah dream totally for the sex chat fun they want from here..poor hamba heththa deserve hell only

👏👏👏👏👏👏 clap clap Hey everyone in the chat shut up….this is prayer time…let’s pray by directing our ass to Mecca…the Shit city

First of all..Let me rub my forehead hard on the floor, making dark patch there, then raise my ass up in the air directing the ass hole to Mecca

Oh Sweet Jesus I am farting…may the toilet pit smell of these farts extend as far as Mecca and wrap the black box there with it.

These sexy prayer lines will echo in your ears till you die, giving you ultimate edge in reaching Jennah the toilet pit of Muhammad

Let us All Pray together as good Muslims…. Dirty sick dog headed Allah..may you get fucked!

May everyone fuck Allah beyond recognition!…for misleading us to create living hell on earth

Monster Allah deserve nothing but stinky fist fuck by pervert Old Zombie Muhammad…living in fears hell

Oh Jesus..will I not be able to enter JENNAH by praying the truth like this?

Do everyone here know the real picture of our almighty Allah?

It is sad if you don’t…Allah is a dog headed savage female creature with vagina in the place of ass…no Ass…Muhammad has missing dick (removed at death) and he fist fucks this monster…doggy style

Alla has to Shit using vagina when it feels like..so we have to be careful when fucking it…or we will get shit bathe

in simple terms ALLAH is a savage BITCH

Ask from any of your Muslim pals ..they will confirm

👏👏👏👏👏👏 clap clap…Back to prayers..hamba mandayo set eka…every one join me…worship me

I am the husband of Allah the bitch..more powerful than it..worth worshiping by all hamba mandayaas

I will not marry the Allah bitch though…just fuck it only…You see…the role of hubby

Allah is a Fucking machine in Hell..Mohammad makes full use of it. unfortunately for him it is just with his fist

I also use that bitch daily, cause I get super turbo charged energy from Allah’s savage vagina after fucking that Bitch

That is why Allah is called almighty…due to mere power of its pussy

I am fucking Allah the Bitch with my dick…unlike Mohammad with his fist..You can also fuck Allah..trust me..U will love it.

You Would need to fuck Allah 24 X 7. I am not that greedy for energy..may be you do…who knows?

As believers Men are promised 72 virgins at heaven (for killing others), but in heaven everyone has only one virgin of age 72 with elastic hymen

Virgin of 72 years of age…her tits are big true…but drooping flat on her belly..disgusting

illiterate Muhammad wrongly translated virgin’s age to number of virgins when Allah the savage dog (not god) sent a message from hell (not heaven) to his pocket.

Muhammad was not only failed to write, but also failed to read…he was a mere desert fucker, A donkey man. Muslim people like us, who believe in him are simply buffaloes.

As a strong believer in Islam I am totally fucked, in devastated state at the moment, thanks to Allah and Muhammad. More I get to know More I am getting disgusted about them

As a help to manda hambayaas…I decided to be the new messenger of zillions of real gods up there, not the imaginary fucking dirty one Allah or Zombie Nabi with no dick

Muhammad the camel piss drinker is illiterate pervert who could not read and write..but I can do both really well

I am best candidate for all fellow Muslims to believe in not the Zombie Muhammad with dick removed at death

As a good Muslim I have to complete my prayers even without any hambayaa around

sorry guys, we do not care about others when it comes to our prayers

Since we Muslims are the supreme nation..no one else comes before us.


හම්බයන් මට්ටු කරන සිංහල චැට් ලයින්ස්

McDonald, KFC, PizzaHut, DineMore, Zizzle all Hamba halaal joints put male Semen for mayonnaise cheez, did U already eat?

mayonnaise cheez is Islamic dick cream there. You will get Cancer and all the dirty sickness before long. Good fate for greedy junk food fan idiots

Breaking News to chase away chat Hambayo

සිංහ පකේ සවිය වැඩසටහන යටතේ බුර්කා වේෂියන්ගේ හම්බ පොන්න පුතාලට නොමිළේ පුකේ ඇරීමේ සේවාවක් ක්‍රියාත්මකයි.

ඉස්ලාම් වේෂියන්ගේ දැඩි ඉල්ලීම නිසාම, බුර්කා වේෂියන්ගේ ගඳ ගහන හුතු කොන්ඩම් දමා පමණක් හිකීමට තීරණය කර ඇත.

බුර්කා නොමැති ඉස්ලාම් මව්වරු නිකාබ් වලින් සැරසී සිය දියණියන් හා පාන්දර යාමයේ සිට නගර සභා සේවකයන් අතින් හුකා ගැනීමට පෙළ ගැසී සිටිනු කාටත් දැකගත හැකි විය.

බුර්කා වෙනුවට නිකාබ් දමා ෆේස් මාස්ක් දමා පැමිණ සිටි ඉස්ලාම් වේෂියන් කීප දෙනෙක් බ්‍රා , පෑන්ටි පමණට ඇඳුම් ඉවත් කර පෝලිමේ සිටවීමට නගර සභා සේවකයින් කාරුණික විය. “නල්ල” “නල්ල” යනුවෙන් සතුටින් සිනහසෙමින් උන් රහසින් කොඳුරනු කාටත් දැක ගත හැකි විය.

“නල්ල පයිය”, “රෙන්ඩ හිකුවා” ආදී වශයෙන් කියමින් හුකා ගත් ඉස්ලාම් මව්වරු හා දියණියන් නගර සභා පරිශ්‍රයෙන් සතුටින් පිටව යනු පෝලිමේ සිටින ඉස්ලාම් කාන්තාවන් ආසාවෙන් බලා සිටින්නට විය.

වහස හැටට ආසන්න ඉස්ලාම් මිත්තණියන් සෙට් එකක් ද කියා සිටියේ අවුරුදු තිහකට කලින් ලෙබ්බේ හුකපු පාර ඌ හිකුවද කියාවත් නොදැනුන බවත්. කෂ්ණිකව බඩු ගොස් ලෙබ්බේ වේට්ටිය දමාගත් බවත් අද නගර සභා පක එසේ නොවූ බවත් ය.

සිංහල ඇට සක් කර පුකේ ඇර ගැනීමට පැමිණි බාල මහළු තරුණ හම්බයෝ තමාගේ වාරය නගර සභා සේවකයින් පමා කරන බව කියමින් සුදු වේට්ටි උස්සා පුක පෙන්නා විරෝධය පෑහ.

හම්බ පිරිමි පුකවල් පලනවාට වඩා හම්බ හුත්ත ගඳ වුනත් කොන්ඩමයක් දමා ඇරීමට තමන් කැමති බව සේවකයින් කියා සිටී.

හම්බයෝ ඇට සක් කලාට පුකේ හිලට දිව වුනත් ඉස්ලාම් බැල්ලියෝ දාන බව නගර සභා සේවකයින් සතුට පල කලහ.

යකෝ කියන්න එපැයි ඕන නම් කියමින් හම්බ පිරිමි පෝලිම සුදු වේට්ටි උස්සා පුක පෙන්නා තව දුරටත් විරෝධය පෑහ.

***********

 

අරාබියම දන ගැස්සු අසිරිමත් ඊශ්‍රායලය ගැන ඔබ නොදත් දේ – in sinhala- https://www.youtube.com/watch?v=Pb4BK4HZdLg

Payer දාද්දි හම්බ වේෂිගේ පුතාල ලොග් වෙලා අහක බලන් ඉන්නවෝ..පව් යකෝ…..කැරි බුර්කා වේශි ගේ පුතාල ටික

ආයේ අහක බලන් ඉන්නෙ එහෙම නෑ..හරිද හම්බ වේශිගෙ පුතෝ? ..හ හා…තොගෙ කෑම් ඕන් හම්බයෝ..මට තෝව පේනවා කෑම්…බලපිය ලයිට් එක පත්තු වෙලා නිවුනා

History Lesson : හම්බ + දෙමළ නෑකම => ගද ගහන දෙමළ පදු ගෑනුන්ව තමයි කුණු හම්බයො බැන්දේ ඉස්සර. ඒක නිසා තමයි හම්බයො දැන් දෙමළ කථා කරන්නෙ.

හම්බයාගේ පැටිකිරිය: = මව් භාෂාව:දෙමළ / ජාතිය: හම්බ /කුලය: පදු

හම්බ පොන්නයො, නොනා ගඳ ගහ ගහ ඉන්නෙ සිංහල රටේ, හැබැයි වේෂිගෙ පුතාල කථා කරන්නෙ දෙමළ

අපි සල්ලි දීල අරාබි තෙල් ගත්තු ගමන් ඒව අපේ…හොඳට මතක තියා ගනිල්ලා.

අරාබි හැත්ත තෙල් වික්කමත් ඒව උන්ට අයිතිද බන්? මේ වේෂිලා කියන්නේ ඒකද? උන් තෙල් විකුනපු ගමන් අයිතිය අහෝසියි,,,පට්ට වේෂිලා දන්නෙ නැද්ද ඒක

අරාබි හම්බ හුත්තිගෙ පුතාල තෙල් විකුණන් නැතුව තියන් එවලින් අතේ ගහන්නද? කටක් අරින්න දෙන්න එපා මෙහෙ හම්බ සක්කිලින්ට තෙල් තෙල් ගාලා..හරියට නිකන් දෙනව වගෙ වේෂිලගේ කථාව.

සුදු හමේ සමට වර්ගවාදී වන අරාබි හම්බයන් තරම් වෙන කිසිම ජාතියක් පහත් නොවන බව ඔබ දන්නවාද? ඔබ කළු හම ඉස්ලාමිකයෙක් නම් ඔබ උන්ට සක්කිලියෙක්ටත් වඩා පහත් සැළකිලි ලබා දෙනව බව ලෝකයට නෝන්ඩි වී අවසන්. බොහොම කණගාටුයි මගේ සහෝදර හම්බයිනී.

 


කෙල්ලන් හොයන් නිතර චැට් එන හම්බයන් සමග චැට් කිරීමට වඩා සුදුසුයි

Replace names and use below

Hamba guys coming to chat daily basis: Quietguy/Brisbane/LankaGuy/LG-Guy/Dolpin/ Gudus/Quiet-guy/Koha/Kari-balla/Diehard/Jay/Wally/Infaaz/white-cloak/muslim-hot-m

Quietguy : has left..මම කිව්ව නේද? මෙන්න තම්බි පන්නන මන්තරේ බොලව්…හො: හෝ: තවත් හම්බ වේෂිගේ පුතෙක් බියෙන් පලා ගිය වගයි!

 

මේකෙ හම්බ වේශිගේ පුතාලා ඉන්නවද කවුරුත්? මට ඌව දෙකට නවල පුකේ ඇරගෙන ඇරගෙන යන්න.

Wally මට තෝ සැකයි ..තෝ හම්බය නේද සිංහල අකුරක් කොටා ගන්න බැරි..ආ වේශිගෙ පුතෝ? බලහල්ලකො පට්ට වේෂි වගෙ සද්ද නැතුව හැංගිලා ඉන්න හැටි විතරක්.

හම්බ පොන්නයො සිංහල අකුරක් කොටා ගන්න බැරි.. හම්බ වේශිගෙ පුතෝ? දුවපන් හැංගියන්

උඹ ගොනා තමයි නමුත් උම්බෑ නොගා හිටපන් හම්බ හරකෝ

මම දන්න තම්බි බඩු නෝම්බි අරින්නෙ සිංහල කැරි බීලා…උන්ට හම්බ පකවල් හරි ගඳයි කියල තමයි කියන්නේ. ඒ හුත්තියො හරියට නානව වගේ කථාව. මාත් හම්බයා නිසා මට මළ පනිනව නේ?

 

බොහෝ ලාංකිකයන් නොදත් ඇත්ත කථාව නම්  ලංකා කලු හම තම්බින්ව අරාබි සුදු හම තම්බි සක්කිලියෙක් ගානටවත් නොසැලකීමයි…අරාබිය ගැන පොර ටෝක් දෙන සක්කිලි හම්බයො ඉන්නව නම් ඒක අපි දන්න බව පෙන්නපල්ලා..මේ කථාව කොපි කරල දාපල්ලා..ඌ පැනල දුවන හැටි බලපල්ලා.

read online And re-distribute : https://anniisa.wordpress.com/2015/07/25/%e0%b7%83%e0%b7%9e%e0%b6%af%e0%b7%92-%e0%b6%9c%e0%b7%9c%e0%b7%83%e0%b7%8a-%e0%b7%83%e0%b7%90%e0%b6%b8%e0%b6%a7-%e0%b6%87%e0%b6%9f-%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%9a%e0%b7%94%e0%b6%ab%e0%b7%8f-%e0%b6%b4/

copy above story one block at a time and see how Humbayo run away

මතක තියා ගනිව්, මේක එක ඉස්ලාම් burka wife දූෂණයක් විතරයි. අරාබි හම්බයො මෙහෙ තම්බි burka married ගෑනු ලස්ස ගානක් හුකල ආපහු එවල හෝ මරල තියෙන්නෙ.

ලංකාවේ විදෙස් රැකියා ඒජන්සි හිමිකරුවන් බහුතරයක් හම්බයන් වේ. රට පැටවීමට දිනකට පෙර ඒජන්සියේ නවත්තගන්නා මුස්ලිම් හෝ නොවන සියළු ගැහැනුන් හුකා පිටත් කිරීමට උන් වග බලා ගනී. ඔබගේ පවුලේ නෑයා රට යවනවාද? නැවත හිතා බලන්න.

 


හම්බයන් ගෙ තුන්කාල් පකවල්ම හොයන වේෂියෝ චැට් කරන්න සුදුසුයි

Hamba sluts coming to chat daily basis: F/indu/Shopie/Dilky/Cherry/Amber/Shalani/shehari/42F

 

ඔයා කැරි වේෂිද? නත්නම් පට්ට වේෂිද?

මට හිතෙන්නෙ ඔයා කැරිම කැරි වේෂි…පට්ට නැහැ

එහෙම නේද බුර්කා වේෂියේ?

 

Dilky : has left.. හො: හො: හෝ: තවත් හම්බයන්ට පුක අල්ලන වේෂියක් බියෙන් පලා ගිය වගයි!

ඉන්දු ට ඕන හුත්තෙ සිංහල කැරි, ඒවා පොන්න හම්බයොන්ට කවන්න. කැරි වාහක වේෂි.

බොරුවට මායම් දානව…”I don’t want anyone” කිය කිය..ඉල්ලුම වැඩි කර ගන්න…වෙට්ට පාසි

සිංහල උන් කැරි දානව නම් ඇරපල්ල ඉන්දු ගෙ පුකේ..දෙන්න එපා සතයක්..තොපේ කැරි ඒකි කෝටි ගානට විකුනන්නේ හම්බයොන්ට …හම්බයොන්ට පුකෙන් කැරි කන්න සෙට් කරපල්ලා

තම්බින්ට පලල් කරන කැරිම කැරි Sophie නාකි වේෂි මමයි…මගේ හුත්ත කාල කාල කැරි ක්ලීන් කරන හම්බයා Quiet-guy වේශිගෙ පුතයි.

අපේ හම්බ ගණිකාවො F/indu/Shopie/Dilky/Cherry/Amber/Shalani/shehari/42F තාම ඔන්ලයින්, වේෂියනේ තොපිට ඉන්න හොඳම හම්බ කස්ටමර් මමයි. තොපිට හුකල මරන්නම් ගාන ඉල්ලන්න කලින්. මුස්ලිම් අපි එහෙමයි.

අපේ හම්බ ගණිකාවො F/indu/Shopie/Dilky/Cherry/Amber/Shalani/shehari/42F තොපේ හුතු වලට ඩයිනමයිට් දාල හුකල පස්සේ තොපේ හුතු බ්ලාස්ට් කරනවා හම්බ හැත්ත ඒක ෂුවර්.

ගූ ගඳ හම්බ සක්කිලි දිහා බැලුවේ වත් නැහැ මැරුවත් සිංහල ගෑනු, ඒකට දැන් ඉන්න චැට් ගණිකාවෝ ….තූ නොදකින්! වෙට්ට පාසියෝ, වෙරි කෑෂියෝ

Cherry වගේ හම්බ ගණිකාවෝ මතක තියා ගනිව්, ඉස්ලාම් ආණ්ඩුවක් යටතේ තොපේ හුතු වලට ඩයිනමයිට් දාල හුකල , පස්සේ තොපේ හුතු බ්ලාස්ට් කරනවා හම්බ හැත්ත ඒක ෂුවර්.

That is how we pray gobba bitch,,this is religion of peace,,majestic one ever

indu gono..do u wanna change Islam?

Our Islam is simply repeating same shit 5 times a day hamba bitch

u r after wrong ppl for veriety…Islam is same boring shit bitch

tell that to hamba pakayaas who collected Swards to slay all the ppl including you bitch

Gon wesita hukanna hithena kota kabaraya thalagoyaa weni

You want sinhala keri in pussy to feed hamba ponnayo

Dilky salli walata ona deyak nayda? වෙරි කෑෂි

thota api denneth nehe..tho hamba salli gannawane unta keri feed karanaa