අල්ලා(හ්) ගේ ගුණ 12 හේ සිංහල තේරුම්.

 1. තනි දෙවියෙක් යන මිත්‍යා මතය තදින්ම අල්ලා ගතයුතු බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 2. දිනකට පස් වතාවක් තම්බි නලල අල්ලා පොළොවේ උලාගත යුතු බව බලකර ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 3. පාරාදීසයේ ගෑණු අල්ලා ගැනීමට නම් තවත් තම්බි හොරුන්ට පිනට දිය යුතු බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 4. රාමසාන් වලට බඩ අල්ලාගෙනම සිටීමට තරම් කෑ යුතු බව උපදෙස් දී ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 5. අසරණ සතුන් අල්ලා පණ පිටින් බෙල්ල හිල් කර ලේ යවා තමාට පූජාකලයුතු බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 6. පැල පදියම් වන රට කපටිකමින් අල්ලා ගැනීමට උපදෙස් දෙන නිසා අල්ලා(හ්) නම් වන සේක
 7. ගෙදර ගැහැණිය ලැගීමට අකමැතිනම් අල්ලා ගුටි ඇනීමට කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 8. දකින දකින ගැහැණිය අල්ලා බැඳ ගැනීම හෝ ලිංගිකව අල්ලා ගැනීම කැප බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හු) කන්නා නම් වන සේක.
 9. සුළු වරදටත් වරදකරු අල්ලා අතපය මදිනම් බෙල්ල කපා දැමිය යුතු බව උපදෙස් දී ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 10. දූෂණය වූ ගැහැණිය ලැජ්ජාවක් බැවින් ඇය අල්ලා බෙල්ල තෙක් වලලා ගල් ගසා මැරිය යුතු බව උපදෙස් දී ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 11. ගැහැණු කිරි දරුවන් අල්ලා මහළු මනමාලයන්ට බන්දා දිය යුතු බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 12. ඉහත නොකී අනෙක් සියළු පාපයන් පින් සේ සලකා අල්ලාගත යුතු බව කියා දී ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.

ප්‍රතිචාර

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )