අල්ලා(හ්) ගේ ගුණ 12 හේ සිංහල තේරුම්.

 1. තනි දෙවියෙක් යන මිත්‍යා මතය තදින්ම [අල්ලා] ගතයුතු බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 2. දිනකට පස් වතාවක් තම්බි නලල [අල්ලා]  පොළොවේ උලාගත යුතු බව බලකර ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 3. පාරාදීසයේ ගෑණු [අල්ලා]  ගැනීමට නම් තවත් තම්බි හොරුන්ට පිනට දිය යුතු බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 4. රාමසාන් දින පාන්දර හා රාත්‍රියට බඩ [අල්ලා] ගෙනම සිටීමට තරම් නොමිලේ ලැබෙන කෑම කෑ යුතු බව උපදෙස් දී ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 5. අසරණ සතුන් [අල්ලා] පණ පිටින් බෙල්ල හිල් කර ලේ යවා තමාට පූජාකලයුතු බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 6. පැල පදියම් වන රට කපටිකමින් [අල්ලා] ගැනීමට උපදෙස් දෙන නිසා අල්ලා(හ්) නම් වන සේක
 7. ගෙදර ගැහැණිය ලැගීමට අකමැතිනම් [අල්ලා] ගුටි ඇනීමට කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 8. දකින දකින ගැහැණිය [අල්ලා] බැඳ ගැනීම හෝ ලිංගිකව අල්ලා ගැනීම කැප බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හු) කන්නා නම් වන සේක.
 9. සුළු වරදටත් වරදකරු [අල්ලා] අතපය මදිනම් බෙල්ල කපා දැමිය යුතු බව උපදෙස් දී ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 10. දූෂණය වූ ගැහැණිය ලැජ්ජාවක් බැවින් ඇය [අල්ලා] බෙල්ල තෙක් වලලා ගල් ගසා මැරිය යුතු බව උපදෙස් දී ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 11. ගැහැණු කිරි දරුවන් [අල්ලා] මහළු මනමාලයන්ට බන්දා දිය යුතු බව කියා ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.
 12. ඉහත නොකී අනෙක් සියළු පාපයන් පින් සේ සලකා [අල්ලා] ගත යුතු බව කියා දී ඇති බැවින් අල්ලා(හ්) නම් වන සේක.

ප්‍රතිචාර

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )